خدمات مشاوره IT فرودگاهی

مناقصه گذار: سازمان فرودگاه های اتیوپی، هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر برای هر بخش، مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۲۲ می ۲۰۱۷

ادامه مطلب