شماره: ۳۷

نوع: مناقصه

مناقصه گذار: شرکت مخابرات اتیوپی

موضوع: خرید تجهیزات ماهواره ای و Spectrum Analyzer

هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر

ضمانت: (ذکر در سند)

آغاز مناقصه: ۱۹ آوریل

مهلت: ۱۸ می ۲۰۱۷