مناقصه گذار: شرکت عمان پهن باند
عنوان آگهی: مناقصه پروژه ساخت وساز کابل فیبر نوری
شرح آگهی: مناقصه پروژه ساخت وساز کابل فیبر نوری
مبلغ برآورد مالی ۰
مبلغ تضمین ۰
تاریخ انتشار ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
دریافت اسناد ۱۳۹۶-۰۲-۰۵