دولت پادشاهی عمان برای «بیمارستان سلطنتی» آن کشور ۶ مناقصه مختلف اعلام نموده که ۳ مورد از آنها برای «تامین تجهیزات آزمایشگاهی» ، «تامین تجهیزات جراحی» و «نصب و راه اندازی» آزمایشگاه می باشد. علاقه مندان می توانند اطلاعات مناقصات یاد شده را در ردیف های اوّل تا سوم جدول فراخوان ملاحظه فرمایند.