شماره: ۴۴
نوع: درخواست کسب اطلاعات خرید
مناقصه گذار: شرکت مخابرات اتیوپی
موضوع: تجهیزات شبکه موبایل و Backhoul planning tools
هزینه خرید سند: رایگان
ضمانت: ندارد
آغاز مناقصه: ۳ آوریل
مهلت ارسال اسناد: ۲ می ۲۰۱۷