• نمایشگاه بین‌المللی

نمایشگاه CeBIT

۱۱ الی ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، تعداد غرفه‌دار دوره قبل: ۲۹۶۰ ، تعداد غرفه‌دار خارجی: ۱۴۷۰ ، تعداد بازدیدکننده: ۲۴۷,۵۰۰ ، هزینه به ازای هر متر مربع: از ۲۳۶ یورو

  • اتیوپی
  • عمان
  • صنایع زیرساختی
  • صنایع وابسته
  • صنایع عمومی
  • صنایع ناملموس