• نمایشگاه بین‌المللی

نمایشگاه CeBIT

۱۱ الی ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، تعداد غرفه‌دار دوره قبل: ۲۹۶۰ ، تعداد غرفه‌دار خارجی: ۱۴۷۰ ، تعداد بازدیدکننده: ۲۴۷,۵۰۰ ، هزینه به ازای هر متر مربع: از ۲۳۶ یورو

 • اتیوپی
 • عمان
  • صنایع زیرساختی
  • صنایع وابسته
  • صنایع عمومی
  • صنایع ناملموس

  ما را دنبال کنید

  دسته‌بندی مناقصات